Barwy Biebrzy

Biebrzański Park Narodowy został utworzony stosunkowo niedawno, bo w 1993 roku. Jest to największy park w Polsce, położony na terenach Kotliny Biebrzańskiej.

biebrza kwiecień 2009 066_zmniejszacz-pl_426451

Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od jej źródeł, a skończywszy na ujściu do Narwi.

Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty: Czerwone Bagno oraz Grzędy. Rezerwaty utworzono w celu ochrony fauny i flory bagiennej.

19 lipiec 2008 Biebrza 252_zmniejszacz-pl_151951Bagna Biebrzańskie to jedna z największych ostoi dzikiej przyrody w Europie.

Rozlewiska rzeki stanowią królestwo ponad 250 gatunków ptaków. Żyje tutaj wiele gatunków ptaków, wymagających rozległych, podmokłych obszarów. Bagna są również zamieszkiwane przez wiele gatunków gadów i płazów.

 Wczesną wiosną przybywają tu ornitolodzy z całego świata aby obserwować ptasie gody.

Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego znajdują się zbiorowiska wodne, bagienne, torfowiskowe, szuwary, a także olsy, brzeziny, łęgi.

biebrza kwiecień 2009 023_zmniejszacz-pl_903197

Występują tutaj rzadkie gatunki roślin takie jak storczyki, rosiczki, widłaki i inne.

Najbardziej charakterystycznym ssakiem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest łoś.

DSC02237_zmniejszacz-pl_670046

Jego ostoja znajduje się na terenie Czerwonego Bagna oddalonego od zalewisk, mokradeł, grzęzawisk nadrzecznych rzeki Biebrzy.

Rezerwat ma odmienny charakter, ponieważ tworzy torfowiska wysokie porośnięte karłowatym drzewostanem. Rezerwat jest również ostoją jelenia, sarny. W warunkach naturalnych żyją tutaj również wilki, jenoty, borsuki i gronostaje.

19 lipiec 2008 Biebrza 281_zmniejszacz-pl_484480

Tereny te stanowią również lęgowiska orła przedniego i krzykliwego, będącego pod ścisłą ochroną. Przez rezerwat ciągnie się 5 znakowanych szlaków turystycznych oraz 700-metrowa ścieżka dydaktyczna.

DSC02291_zmniejszacz-pl_721527

Dolina Biebrzy ma pod względem ornitologicznym szczególne znaczenie, zwłaszcza że bagna zanikają w krajobrazie Europy, w związku z czym ptaki tracą swoje naturalne środowisko i podstawę bytu.