Bezkrwawe łowy

Potok Jasienicki zwany również Jasieniczanką,  ma długość  21 km i jest prawym dopływem prawy rzeki Iłownicy.

HPIM7157_zmniejszacz-pl_427605

Źródła potoku znajdują się na stokach Błatniej w Beskidzie Śląskim na wysokości ok. 730 m n.p.m. W jej górskiej części rozłożona jest osada Nałęże w gminie Jaworze. Następnie płynie przez Pogórze Śląskie i miejscowości Biery, potem Jasienicę, gdzie przyjmuje jeden ze swych głównych prawobrzeżnych dopływów – Potok Szeroki.

frog_zmniejszacz-pl_563883

Potok wije się przez pola i obszary leśne. Jego okolice są miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków a także są ostoją dla populacji rzekotki drzewnej.

Ta niewielka żabka w bardzo dużych ilościach występuje w okolicach Jasienicy.

Cechuje się zwykle zielonym żółtawym ubarwieniem, które potrafi zmieniać w zależności od otoczenia.

zimorodek sierpień 2008 413_zmniejszacz-pl_768582

Po bokach ciała rzekotki przebiega charakterystyczna ciemna pręga. Opuszki palców rzekotki stanowią tzw. przylgi, które ułatwiają jej wspinaczkę nie tylko po drzewach.

W okolicach Jasienicy napotkać można również bociana czarnego. W Polsce jest nielicznym ptakiem lęgowym. Szacuje się około 1200 par. Za siedlisko obiera sobie lasy w pobliżu jezior, stawów hodowlanych i rzek, także lasy górskie.

Kopia jasienica 09.06 039_zmniejszacz-pl_648866

Gniazdo zwykle buduje z gałęzi w koronie lub rozwidleniu drzewa a w górach na półce skalnej. Żywi się głównie rybami, płazami, wodnymi bezkręgowcami, także małymi ssakami, gadami i dużymi owadami. Jest to gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony utratą podmokłych siedlisk lęgowych i żerowiskowych.

Nie trudno wypatrzeć również zimorodka.

Są to ptaszki żyjące blisko wód. Polują głównie na drobne ryby. W Polsce to nieliczny ptak lęgowy. Gnieździ się w wygrzebanej w urwisku norze, czasem dość daleko od brzegu.

Występuje zwykle w okolicach czystych, śródlądowych wód o stromych brzegach, z których zwisają korzenie lub gałęzie mogące służyć jako punkty obserwacyjne. Preferuje przede wszystkim rzeki i strumienie oraz brzegi jezior i stawów.