Mazowieckie zamki Książąt mazowieckich

W obrębie kilkudziesięciu km od Warszawy znajduje się kilka ciekawych i wartych zwiedzenia zamków. Są to zamki Książąt mazowieckich w Czersku, Ciechanowie, Płocku, Liwiu, Rawie Mazowieckiej i ruiny zamku w Sochaczewie…

Zamek w Ciechanowie

1014910_DSC09892Zamek w Ciechanowie leży na obrzeżach miasta nad rzeką Łudynią. Został on zbudowany na bagnistym terenie w XIV wieku około 1429 roku przez księcia mazowieckiego Siemowita III. Ma on kształt czworoboku z dwiema basztami. Wschodnia baszta więzienna i zachodnia, w której znajdował się arsenał broni. W roku 1467 w wyniku pożaru, w którym spłonęło miasto, zamek również doznał poważnych szkód. Po śmierci ostatniego księcia mazowieckiego zamek został ofiarowany królowej Bonie i został przebudowany na jej rezydencję w XVI wieku.

1014889_DSC09887Z zamkiem w Ciechanowie związanych jest kilka legend. Jedną z nich jest legenda o żonie księcia Janusza I – Annie, którą ogromną miłością obdarzył jeden z dworzan. Kiedy książę Janusz dowiedział się o uczuciach młodzieńca w stosunku do swojej małżonki, wiedziony zazdrością skazał go na rok więzienia w lochu wschodniej wieży zamkowej. Podczas zwiedzania zamku słuchałam opowieści o nieszczęśnikach, którzy trafiali do tegoż lochu za swoje przewinienia na rok i 6 tygodni. Ciężko było im przetrwać ten czas w wilgoci, zimnie, ciemnościach o chlebie i wodzie. Prawdopodobnie Ci, którzy byli wstanie dotrwać do wiosny topili się w wodzie, która wdzierała się do lochu podczas wiosennych roztopów. Na szczęście legendarny młodzian miał dostać od księżnej Anny bochen chleba, w którym zostało ukryte ostre narzędzie, dzięki któremu wydłubał cegły w murze i wydostał się na wolność.

Zamek w Ciechanowie aktualnie poddany jest rewitalizacji – projektowi, który w zabytkowe mury wpasowuje przeszkloną, nowoczesną konstrukcję.

Zamek w Czersku

1027883_DSC09921CZERSKZamek w Czersku zachował się w formie trwałej ruiny. Położony jest on na wzgórzu wcinającym się w dolinę Wisły. Pierwsze wzmianki o założeniu grodu sięgają XI wieku. Początkowo była to fortyfikacja drewniana, która wielokrotnie podczas najazdów Litwinów ulegała uszkodzeniom i pożarom. Dopiero w XIV wieku zdecydowano się na wybudowanie murowanego zamku. Aktualnie zachowały się fragmenty murów oraz wieża bramna w kształcie kwadratu  a także dwie okrągłe wieże południowa i zachodnia.

Z zamkiem w Czersku jest również związana legenda o perłach królowej Bony. Był on jedną z posiadłości, która została podarowana królowej Bonie. Opuszczając polskie ziemie przybyła ona również do Czerska po swoje kosztowności. Legenda głosi, że niosąc szkatułki z kosztownościami nie zauważyła, że wysunął się z niej sznur pereł, który zahaczył o występek w murze i rozerwał się, a perły rozsypały się po posadzce. Królowa nie zebrała rozsypanych pereł. Ponoć od tamtej pory w czasie pełni księżyca na murach zamku pojawia się biała postać, która zbiera rozsypane niegdyś kosztowności. Podobno do teraz w księżycową noc białą postać można obserwować na murach podczas tych czynności, ponieważ gdy tylko zakończy swoją pracę zaczyna ją od nowa, bo perły się znów rozsypują.

Ruiny zamku w Sochaczewie

SOCHACZEWNa przełomie XII i XIII wieku na skarpie rzecznej został wzniesiony drewniany gród, który został zniszczony w 1286 r. podczas najazdu litewsko – ruskiego.

W połowie XIV wieku książę mazowiecki Ziemowit III Starszy polecił wybudować zamek gotycki, który w 1476 r. stał się siedzibą starostów grodowych. Zamek stopniowo ulegał niszczeniu w wyniku  obsuwania się zboczy wzgórza.

Około 1630 roku na ruinach gotyckiego zamku został zbudowany nowy murowany zamek.

W roku 1655 w czasie najazdu szwedzkiego zamek został zniszczony.  Dopiero w latach 1789 – 90 odbudował go ówczesny starosta sochaczewski – Kazimierz Walicki. Niestety, w czasie Powstania Kościuszkowskiego obiekt został ostatecznie zniszczony przez Prusaków. Aktualnie z zamku pozostało bardzo  niewiele. Zachowały się jedynie fragmenty murów.

Zamek w Płocku

1098838_DSC00036Gotycki zamek w Płocku został wybudowany w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego na skarpie wiślanej obok romańskiej katedry wzniesionej w czasach Władysława Hermana. Do końca XV wieku był on rezydencją książąt mazowieckich.

PŁOCKCzęściowemu zniszczeniu uległ w roku 1532 w związku z obsunięciem się skarpy wiślanej. Kilka lat później został przebudowany a budynki zamkowe zostały przekazane  benedyktynom. Zamek został znacznie uszkodzony w okresie wojen ze Szwedami. Po drugiej wojnie światowej został wyremontowany i od  1973 roku istnieje w nim muzeum.

Niewiele osób wie, że Płock podobnie jak Kraków może się poszczycić swoim hejnałem. Legenda hejnału sięga czasów Bolesława Krzywoustego. Ponoć w jednej z wypraw Bolesława przeciw Pomorzanom uczestniczył również młody woj Miłosz – niezwykle utalentowany w grze na rogu. Podczas niedzielnego odpoczynku wojsk od szturmu, Miłosz udał się samotnie na łąkę gdzie zaczął wygrywać swoją ulubioną piosenkę jako wyraz tęsknoty za swoim miastem i przyszłą małżonką. Nazajutrz w czasie szturmu Miłosz zobaczywszy, że łucznik z wieży zamkowej mierzy w Bolesława, rzucił się aby osłonić go własną piersią. Na szczęście kolczuga uratowała życie Miłosza, lecz strzała mocno go raniła. Wieczorem Bolesław pasował Miłosza na rycerza i podarował mu trzy rogi, na których Miłosz do tej pory grywał. Polecił mu również przyjęcie obowiązków płockiego hejnalisty. Wraz ze śmiercią Miłosza i płocki hejnał przestał być wygrywany.